POLİTİKAMIZ

Politikamız
 KALİTE POLİTİKAMIZ
-          Şirketimiz; Sektörde işini iyi bilen, iyi yapan, takip eden, sonuçlandıran uzman bir kuruluş olmayı,
-          Müşteri isteklerini göz önünde bulundurarak KALİTE – HIZ ölçüsünü bir arada götürmeyi,
-          Taahhüt ettiği işleri zamanında iyi bir ekip çalışması ile yerine getirmeyi,
-          İşlerini kurmuş olduğu Kalite Yönetim Sistemi esaslarına göre yürütmeyi ve sistemi sürekli geliştirmeyi,
-          Sürekli eğitim vererek sistemi sürekli iyileştirmeyi,
-          Ülke ekonomisine katma değer sağlar,
-          Topluma ve çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde olarak, sürdürülebilir gelişmeyi yaşam şekli olarak belirler,
-          Sürekli gelişmeyi esas alarak “hatasız iş” yapmayı hedefler,
-          Maliyetleri düşürerek, verimliliği ve uzun vadeli karlılığı arttırmayı, şirketimizin ve çalışanlarının geleceğini güven altına almayı hedefler,
-          Tedarikçilerle karşılıklı iş birliği ve güven içerisinde çalışır,
-          Şirketimiz kültürünün yapı taşı olan çalışanların motivasyonu yüksek, katılımcı, paylaşımcı, yaratıcı ve kendini sürekli yenileyen ekip üyeleri olmalarını sağlamak için gerekli ortamı sağlar,
-          Kalite yönetim sistem dokümantasyonuna uygun çalışmayı, etkinliğini iç denetimlerle kontrol etmeyi ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

-          Gerçekleştirdiği faaliyetlerde, uluslararası sektörün kullandığı en yüksek teknolojiyi ve sektörün en iyi ürünlerini müşterilerimizin kullanımına sunarız.
-          Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve kamuoyu nezdindeki itibar ve marka değerimizin korunması amacıyla gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde oluşan bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişebilirliğini sağlarız.
-          Firmamızın gelişmesinde ulusal ve uluslararası standartları benimseriz.
-          Ulusal ve uluslararası pazarlarda aranılan firma olmamızı sağlayan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizin farkındalığını, her yıl yenilenen eğitimlerle arttırır ve geliştiririz.
-          Bilgi Güvenliği çalışmalarını Ekip çalışması anlayışıyla yürütür ve yaşatırız.
-          Bilgi işlem teknolojilerimizi sürekli yeniler ve iyileştiririz.
-          Bilgi güvenliğine ilişkin riskleri yönetiriz, bilginin korunması için sürekli iyileştirme anlayışıyla çalışmalar yaparız.
-          Firmamızın güvenilirliğini ve imajını korumak için Bilgi Güvenliği Kurallarına tam uyum içinde çalışırız.
-          Mevzuat, Standart ve üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelerde Bilgi Güvenliğiyle ilgili belirlenmiş şartlara uygunluğu sağlarız.

Vizyonumuz
Türkiye’den başlayan ve dünyada en çok tercih edilen alışveriş sistemi olmak.

Misyonumuz
Hem müşterilere hem firmalara hem de girişimcilere kazanç sağlayan kârlı, kalıcı ve güvenli bir alışveriş sistemi olmak.